Bảng đấu

#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}
#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}
#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}

{{groupItem.SubGroupName}}

#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}

{{groupItem.SubGroupName}}

#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}

{{groupItem.SubGroupName}}

#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}

{{groupItem.SubGroupName}}

#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}

{{groupItem.SubGroupName}}

#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}

{{groupItem.SubGroupName}}

#
Đội
Số trận
Thắng
Hòa
Thua
Hệ số
Số điểm
{{team.OrderIndex}}
{{team.Played}}
{{team.Wins}}
{{team.Draws}}
{{team.Losses}}
{{team.GoalsDifference}}
{{team.Points}}